Cambridge International College  劍橋國際英語學院
台灣學生2011年的優惠
  
 
密集英語課程優惠 
 
**申請20週以上免註冊費
 
 
另外
 
墨爾本校區:
*申請7週加贈1週課程    *申請14週加贈2週課程....依此類推
 
柏斯校區:
*申請7週加贈1週課程    *申請10週加贈2週課程     *申請14週加贈3週課程....
 ( 上述優惠 於2011/09/30截止 )
 
 

全站熱搜

VIPstudy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()