lt-3_1.jpg

 

感謝紐華讓我認識完美的澳洲家庭

謝謝您們讓我認識Brown一家
他們簡直比我心目中的家庭還要完美
對學生的關懷.耐心.讓我由內心感到溫暖
這點點滴滴只有身在其中的人才能完全體會
為我將英文速度放慢.跟我分享他們對人生的體驗
我們得到的東西絕對無法用金錢衡量的
謝謝您們為我的安排!

                                                 金融業 嘉慧 於澳洲伯斯  

    全站熱搜

    VIPstudy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()